Na vrh

Općinski načelnik posjetio gradilište kraka puta u ulici Blagovac I

Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima 27.11.2019.godine je posjetio gardilište na kojem se odvijaju radovi na asfaltiranju kraka puta u ulici Blagovac I. Tom prilikom je razgovarao sa izvođačem radova i predstavnicima Mjesne zajednice Blagovac.

Načelnik Smajić je istakao da se radi o značajnom projektu za stanovnike ulice Blagovac I koji koriste ovaj put. Takođe je izrazio zadovoljstvo činjenicom da se zbog povoljnih vremenskih uslova građevinska sezona produžila što je omogućilo da se u toku 2019.godine završe i neki projekti za koje se prvobitno mislilo kako će morati biti prebačeni sa realizacijom u 2020.godinu.

Inače vrijednost ugovorenih radova iznosi 108.225,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Planirano je da se ovim projektom sanira oko 450 metara saobraćajnice.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje tampona, zamjenu lošeg materijala podtla, tretman oborinskih voda, izradu nasipa i nevezanog tamponskog sloja, te asfaltiranje saobraćajnice. Prosječna širina saobraćajnice je 4,5 metra,a debljina nosivo – habajućeg sloja 7  centimetara.

Izvođač radova je “AME” d.o.o. Breza, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana