Na vrh

Općinski načelnik se sastao sa izvođačem radova izgradnje III faze javne rasvjete u Semizovcu

Danas je Općinski načelnik Edin Smajić, sa svojim saradnicima obišao gradilište na kojem se radi na izgradnji III-faze projekta javne rasvjete uz Magistralni put M-18, na potezu od Vogošćanske petlje do Bešlića pumpe na području Općijne Vogošća (za dionicu od tačke S69 do tačke S112 Bešlića pumpa). Tu se sastao sa predstavnicima izvođača radova i nadzora, kako bi se izdefinisala dinamika budućih radova i otklonile eventualne dileme.

Govoreći o predstojećim radovima Emir Dedović, zamjenik direktora firme „SES” d.o.o. upozorio je, između ostalog, da tokom izgradnje ove nove javne rasvjete može doći do prekida u napajanju javne rasvjete nekih naselja uz dionicu na kojoj se radi. Takvi prekidi, prema njegovim riječima, mogu potrajati najviše nekoliko dana.

Općinski načelnik Edin Smajić ustakao je da se radi o vrlo značajnom projektu koji će građanima donijeti i direktne i indirektne koristi. Uspostavom ove javne rasvjete na magistralnom putu M – 18 konačno se obezbjeđuju preduslovi da javnu rasvjetu dobiju naselja Trebinjci i Halilovići. Takođe je naglasio da će do kraja godine Općina Vogošća intervenisati sa projektima javne rasvjete i na drugim područjima na kojima javna rasvjeta ili nedostaje, ili je dotrajala i nefunkcionalna.

Vrijednost Ugovora za ovaj projekat, sa uračunatim PDV-om, iznosi 107.234,15 KM.

Dužina trase za izgradnju ove faze iznosi oko 1200 metara, te je predviđeno postavljanje 26 atestiranih okruglih metalnih stubova rasvjete, visine po 9 metara i na njima 44 svjetiljke za javno osvjetljenje sa DALI predspojem i LED izvorom svjetlosti.

Projekat se finansira sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i sredstvima Općine Vogošća.

Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a izvođač radova je firma „SES“ d.o.o. Sarajevo.

Rok za izvođenje ovih radova je 60 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana