Na vrh

Općinski sud Sarajevo najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige katastarske općine Kobilja Glava i Gora

Općina Vogošća jedna je među brojnim u FBiH u kojima se provodi Projekat registracije nekretnina tj. utvrđivanja stvarnog vlasništva na nekretninama. Krajnji cilj Projekta je jedinstvena evidencija odnosno usaglašeno vlasništvo na nekretnini sa katastarskom evidencijom i zemljišnom knjigom. Općina Vogošća je u prvoj fazi Projekta kandidovala katastarske općine Gora i Kobilja Glava. Općinski sud u Sarajevu raspisao je Javni poziv na osnovu kojeg vlasnici nekretnina koje su registrovane na spomenutim područjima trebaju uz određenu dokumentaciju pristupiti završetku postupka registracije vlasništva. Građani imaju na raspolaganju 60 dana, počev od 6. decembra, da provjere i dokažu vlasništvo iz Knjige položenih ugovora kako bi se isto usaglasilo sa zemljišnom knjigom. Osobe koje polažu pravo na nekretninama mogu zatražiti da se navedeni rok i produži za najmanje 90 dana, kako bi se pribavila potrebna dokumentacija. Ukoliko se ni u produženom roku ne dostave dokazi, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tad priloženih dokaza.

Svi upisi u zemljišnje knjige za katastarske općine koje su predmetom uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provode se bez naplate sudskih taksi. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu (ul. Šenoina br.1), svakim radnim danom od 8:30 do 14:00 sati.

Projekat registracije nekretnina je od izuzetne važnosti a nosilac realizacije ovog Projekta je Federalna geodetska uprava sa Ministarstvom pravde

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana