Na vrh

Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Sarajevo I, Sarajevo II, Lukavica-dio, Miljevići-dio, Sarajevo V, Sarajevo VI, Tihovići, Kremeš, Medojevići i Dragoradi da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH.

Tekst oglasa u cijelosti možete preuzeti O V D J E !

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana