Na vrh

OPĆINSKO VIJEĆE USVOJILO INICIJATIVE DA SE IZMJENI DIO NAZIVA ULICE KRIVOGLAVCI II I DODJELI NAZIV NOVOIZGRAĐENOJ ULICI U NASELJU ROSULJE

Na 15. redovnoj sjednici Općinsko vijeće Vogošća donijelo je Zaključak o usvajanju Inicijativa o izmjeni naziva dijela ulice Krivoglavci II te davanju naziva novoizgrađnoj ulici u naselju Rosulje. Prema riječima sekretara Općinskog vijeća Vogošća Mensuda Omerovića, pokrenute Inicijative dostavljene su nadležnoj komisiji Skupštine KS radi provođenja procedure. Općinskom vijeću Vogošća prihvatanje Inicijativa predložila je Komisija za odlikovanja i priznanja.
Pokretač Inicijative o izmjeni naziva dijela ulice Krivoglavci II do broja 9 u ulicu Krivoglavci III bio je vijećnik Muhamed Softić, a na osnovu mišljenja Savjeta MZ Vogošća I i provedene ankete među građanima.
„Postojeće stanje stanovnicima ovog dijela Vogošće pravi problem kod dolaska hitne pomoći, policije, dostave pošte kao i samog dolaska u ovo naselje jer je ono fizički odvojeno od Krivoglavaca II. Prilaz ovom dijelu naselja je sa područja Novog Grada“, obrazložio je pokretač Inicijative Muhamed Softić.
Potpisi građana u provedenoj anketi, mišljenje Savjeta MZ Blagovac i nadležnih službi u Općini Vogošća išli su u prilog pravnom osnovu za pokretanje Inicijative (koju je Općinsko vijeće i usvojilo) o davanju naziva Ulica Rosulje VII novoigrađenoj ulici u naselju Rosulje, čiji je pokretač vijećnik Bekir Đedović.
„Početak ulice je preko puta kapije „Pretisa“, prva ulica lijevo i proteže se sve do ulice Rosulje VI. Imenovanjem novoizgrađene ulice u Rosulje VII zaokružuje se obilježavanje ulica u naselju Rosulje. Dužina ove ulice je oko 500 metara a planirana numeracija odgovoriće potrebama građana koji ovdje već žive i koji imaju plan da izgrade objekte na svojim placevima“ pojasnio je pokretač Inicijative Bekir Đedović.
Općinsko vijeće Vogošća će i u narednom periodu donositi odluke i usvajati inicijative koje su u interesu građana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana