Na vrh

Općinsko vijeće Vogošća održalo 2. redovnu sjednicu

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 25.02.2021.godine svoju 2. redovnu sjednicu.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa usvojena je Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu za RVI 100% I grupe –paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća. Donesena je i Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Industrijske zone „UNIS“. Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2021.godinu. Izabrane su i komisije općinskog vijeća.

Usvojeno je i nekoliko izvještaja i to: Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2020. godine, Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica i finansijski izvještaj za 2020. godinu sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2021.godinu, Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2020.godinu, te Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2020. Godinu. Usvojen je i izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2020.godinu.

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u petak, 26.02.2021.godine od 20 sati i 30 minuta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana