Na vrh

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO JE SVOJU 11. REDOVNU SJEDNICU

Nakon redovnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu kao i Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Vogošća za 2022.godinu.

Budžet Općine Vogošća za 2022. godinu predložen je u visini od 15.110.000,00 KM, što je za 1.351.000,00 KM, ili 9,82 % više u odnosu na usvojeni Nacrt.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog odluke o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu.

Sredstva će se obezbjediti iz budžeta Općine Vogošća sa granta – novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje u planiranom iznosu od 50.000,00 KM. Razlozi za donošenje Odluke su zbog toga što je veliki broj građana nezaposlen i mnoge porodice nemaju redovnih novčanih primanja, pa se samim tim i nalaze u stanju socijalne potrebe, što prouzrokuje svakodnevno obraćanje Općini Vogošća za pomoć.

Također, usvojen je i Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog Općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2022. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2022. godinu.

Općinsko vijeće usvojilo je i Plan rada i finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za 2022. godinu kao i Plan rada i finansijski plan JU “Kulturno-sportski centar” Vogošća za 2022. godinu.

Također, usvojen je i Plan rada i finansijski plan JP RTV Vogošća d.o.o. za 2022. godinu, kao i Izvještaj o realizaciiji donesenih Strategija Općine Vogošća.

Općinsko vijeće usvojilo je i konačni izvještaj o procjenjenoj šteti na području općine Vogošća od prirodne nesreće izazvane poplavama, te je primljena k znanju i Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana