Na vrh

ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon redovnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća.

Usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Finansiranje prioritetnih projekata vršit će se iz budžeta Općine Vogošća, nadležnih ministarstava Kantona Sarajevo, nadležnih ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, agencija, fondova, te udruživanjem sredstava sa javnim preduzećima, kao i drugim institucijama koje imaju interesa za realizaciju istih.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe.

Ovom Odlukom odobrava se prodaja putem neposredne pogodbe neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća, radi oblikovanja građevinske čestice u sklopu postojećeg proizvodno-poslovnog objekta u Vogošći u ul. Igmanska do br.87.

Također, usvojen je i Prijedlog odluke o prioritetima i načinu korištenja sredstava za dodjelu pomoći za saniranje šteta nastalih prilikom proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Vogošća u novembru 2021. godine.

Sredstva za realizaciju ove Odluke obezbijeđena su iz sredstva planiranih u budžetu Općine koja se osiguravaju za te namjene, a prikupljena su po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vogošća.

Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01.- 31.12.2021. godinu.

Općinsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2021. godinu, kao i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2021. godinu.

Također, usvojen je i Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.- 31.12.2021. godine.

Jednokratna novčana pomoć dodijeljuje se licima koja se nalaze u statusu socijalne potrebe i licima koje predloži Služba na osnovu uvida u dokumentaciju i činjeničnog stanja na terenu po potrebi, a to su građani koji nemaju stalnih primanja ili imaju minimalne prihode, a nalaze se u stanju socijalne potrebe i građani koji su oboljeli.

Finansijska sredstva za ove namjene planirana su budžetom Općine u iznosu od 45.000,00 KM, te su zbog povećanog obima zahtjeva prestruktuiranjem budžeta uvećana na ukupan iznos od 46.500,00 KM.

Usvojen je i Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2021. godinu, kao i pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2021. godinu.

Općinsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01. – 31.12.2021. godine.

Također, primljena je k znanju i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2021. godinu, kao i Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana