Na vrh

Oštećena ulica Kenana Brkanića

Obavještavamo građane Vogošće da je iz ulice Kenana Brkanića primljena informacija da je došlo do nastanka oštećenja na dijelu putnog pravca u neposrednoj blizini Osnovne škole Zajko Delić.Od strane općinske službe za komunalne poslove izvršen je uvid u stanje na terenu i stepen oštećenja. Nastala oštećenja na saobraćajnici su obilježena priručnom signalizacijom da bi se upozorili prolaznici i vozači ovom dionicom puta.Početkom naredne sedmice planiraju se poduzimati konkretne mjere na sanaciji i stavljanju u funkciju kompletne širine saobraćajnice na ovom lokalitetu. Vozače i prolaznike molimo da poštuju postavljenu signalizaciju zbog svoje i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana