Na vrh

Otpočele procedure na projektu dogradnje Osnovne škole “Zahid Baručija”

Osnovna škola „Zahid Baručija“ se već niz godina suočava sa problemom nedostatka prostora, a taj problem postaje sve izraženiji iz godine u godinu zbog rasta broja stanovnika u Vogošći. U tom smsilu Općina Vogošća je odlučila da pomogne da se dogradi neophodni prostor, kao i da se izgradi adekvatna sportska dvorana uz ovu školu.

Preduzet je i prvi korak u skladu sa procedurama, te je Općina Vogošća raspisala Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje JU OŠ „Zahid Baručija“ i izgradnje sportske dvorane uz objekat ove škole. U okviru dogradnje planirana je dogradnja četiri nove učionice sa pratećim kabinetima i mokrim čvorom.

Javni poziv je otvoren do 29.06.2020.godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana