Na vrh

Planirana isključenja električne energije na području Vogošće za 20.05.2021.godine

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za danas (20.05.2021.godine) je u Vogošći, radi radova planirano isključenje električne energije od 9 do 10 sati u ulicama Donja Ljubina, Ljubina, Braće Kršo, Poturovići, Tihovići i Vrapče. Od 9 do 15 sati planirana su isključenja u ulicama 24.juna, Blagovac, Blagovac III, Blagovac IV, Rosulje, Rosulje I, Rosulje II, Rosulje III, Rosulje IV, Rosulje VI, Rosulje VIII, Rosulje X, Rosulje XII, Skendera Kulenovića i Tome Mendeša. Od 10 do 11 sati planirana su isključenja u ulicama Nova željeznička stanica, Stara željeznička stanica, Tihovići i Tihovići – Grab. Od 10 do 11 i 30 planirana su isključenja u ulicama Braće Kršo i Jošanička. Od 11 do 12 sati planirana su isključenja u ulicama Nova željeznička stanica, Željeznička stanica, 24.juna, Ahmeda Rizve, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Bušća, Kobilja Glava, Krivoglavci, Krivolglavci II, Menjak, Rosulje VI i Rosulje VIII. od 11 i 30 do 13 sati planirana su isključenja u ulicama Braće Kršo i Jošanička. Od 12 do 13 sati planirana su isključenja u ulicama Donja Vogošća, Kamenica, Gora, Kamenica II, Kamenica Ljetovik, Ljetovik, Miholjići, Svrake I, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Donja Jošanica I, Donji Hotonj, Igmanska, Jošanička, Rašida Bešlije, Spasoja Blagovčanina i Vogošćanskih odreda. Od 13 do 14 sati planirana su isključenja u ulicama Ljubina, Ljubina Semizovac, Nebočaj, Nova željeznička stanica, Poturovići, Poturovići Semizovac, Željeznička stanica i Igmanska.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana