Na vrh

Planirana isključenja električne energije na području Vogošće za 29.04.2021.godine

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za danas (29.04.2021.godine) je u Vogošći, radi radova planirano isključenje električne energije od 9 do 10 sati u ulicama Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Donji Hotonj IV, Hotonj, Hotonj I, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića i Rašida Bešlije. Od 9 do 15 sati planirana su isključenja u ulicama Hasana Merdžanovića, Igmanska, Menjak, Muje Šejte, Ugorsko, Ugorsko II i Ugorsko III. Od 10 do 11 sati planirana su isključenja u ulicama Barica, Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Dumača, Grahorište Barice, Hotonj, Hotonj Barice, Mitra Šućura i Ugorsko III. Od 11 do 12 sati planirana su isključenja u ulicama Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Hotonj, Mitra Šućura i Ramiza Alića. Od 12 do 13 sati planirana su isključenja u ulicama Nova željeznička stanica, Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj IV, Hotonj, Hotonj I, Hotonj IV, Igmanska, Mitra Šućura, Rašida Bešlije i Stara industrijska zona.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana