Na vrh

Planirana isključenja električne energije u Vogošći za 06.10.2020.godine

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za danas (06.10.2020.godine) u Vogošći su, radi radova, od 9 do 10 i 30 sati planirana isključenja električne energije u ulicama Nova željeznička stanica, Željeznička stanica, Ljubina, Ljubina Semizovac, Nebočaj, Poturovići, Poturovići Semizovac i Ahmeda Rizve. Od 9 do 15 planirana su isključenja u ulicama Garež, Donja Ljubina, Gora, Krč, Ljubina, Ljubina Garež, Nova cesta, Sedraši, Semizovac, Branilaca Hotonja, Hotonj, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj IV, Hotonj III, Hotonj IV, Mitra Šućura i Rašida Bešlije. Od 10.30 do 12 sati planirana su isključenja u ulicama Donja Vogošća, Miholjići, Svrake I, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Donja Jošanica, Donja Jošanica I, Donja Jošanica II, Donji Hotonj, Igmanska, Jošanička, Rašida Bešlije, Spasoja Blagovčanina, Uglješići, Uglješići I i Vogošćanskih odreda.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana