Na vrh

Počela podjela vaučera građanima

Služba za boračko – invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Vogošća počela je sa podjelom vaučera dobijenih kao podrška ranjivim domaćinstvima od strane Kancelarije švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini. Oni su sa Općinom Vogošća potpisali Memorandum o saradnji u okviru projekta Vanredna hitna pomoć za ranjiva domaćinstva u svrhu prevazilaženja poteškoća izazvanih COVID-19.

Na osnovu Memoranduma, Općina Vogošća je odabrala 50 porodica iz grupe ranjivih domaćinstava. Prema tumačenju donatora, ranjiva domaćinstva su ona domaćinstva koja su ostala bez prihoda zbog ekonomskih ograničenja rada, domaćinstva koja su u nepovoljnom i ranjivom položaju  (samohrani roditelji, stariji, bolesni ili invalidne osobe, romske porodice i slično). 

Porodice su odabrane u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim križem. Nakon toga je Caritas dostavio  vaučere koji će se moći koristiti u objektima Bingo d.o.o. u vrijednosti od po 25,00 KM po vaučeru. Vaučeri su namijenjeni kupovini namirnica i sredstava za održavanje higijene i na osnovu njih se ne mogu kupovati drugi proizvodi, posebno ne alkohol i duhanski proizvodi. Broj vaučera će biti podijeljen srazmjerno broju članova domaćinstva pa će jednočlane i dvočlane porodice dobiti dva vaučera, gdje su tri i četiri osobe u porodici tri vaučera, porodice sa pet do sedam članova dobiće četiri vaučera, a one sa osam i više članova pet vaučera.

Podrška će tim domaćinstvima biti pružena u trajanju od tri mjeseca, za april, maj i juni.

Vaučeri će korisnicima biti dostavljena na mjesečnoj bazi. Općina Vogošća je 12.05.2020.godine pristupila distribuciji vaučera na području mjesnih zajednica Semizovac, Svrake i Gora te podjelila 30 vaučera. U toku dana biće podijeljeni vaučeri i na mjesnim zajednicama Vogošća I i Vogošća II. Podjela na mjesnim zajednicama Blagovac, Hotonj i Kobilja Glava planirana je za srijedu 13.05.2020.godine. Svi oni koji iz bilo kojeg razloga svoje vaučere nisu preuzeli prilikom ovih podjela mogu ih preuzeti u Općini Vogošća, kancelarija 46.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana