Na vrh

Počela rekonstrukcija ulice Skendera Kulenovića

Od danas (25.06.2020. godine), firma “AME” d.o.o. Breza uvedena je u radove na rekonstrukciji saobraćajnice u dijelu Ulice Skendera Kulenovića (dio od raskrsnice sa Ulicom 24. juna do raskrsnice sa Ulicom P.O.Zvijezda) u dužini od oko 300 m.Projekat rekonstrukcije tretira kompletnu Ulicu u dužini od oko 550 m, a ovdje je riječ o jednoj fazi radova, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Osnovni značaj ove faze je djelimično rješavanje problema parkiranja vozila.Ugovor sa izvođačem radova zaključila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.Radovi podrazumjevaju rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Skendera Kulenovića. Izvesti će se radovi na uklanjanju oštećenog asfalta, sanaciji postojećih i izgradnji novih slivnika za oborinske vode, zamjeni podtla, ugradnji tampona, ivičnjaka i asfaltiranju.Saobraćajnica obuhvata dvije kolovozne trake i traku za podužno parkiranje, ukupne širine 8,5 m, sa jednostranom pješačkom stazom.Kolovozna konstrukcija se sastoji od tampona, nosivog sloja od 8 centimetara i habajućeg sloja od 4 centimetraUkupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 361.195,72 KM, a finansiraju se sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.Rok za izvođenje radova je 40 dana od dana uvođenja u posao.Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana