Na vrh

Počela sanacija kraka puta u ulici Blagovac I

Otpočeli su radovi na sanaciji kraka puta u ulici Blagovac I

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 108.225,00 KM, a finansira se sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Planirano je da se sanira oko 450 metara saobraćajnice.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje tampona, zamjenu lošeg materijala podtla, tretman oborinskih voda, izradu nasipa i nevezanog tamponskog sloja, te asfaltiranje saobraćajnice. Prosječna širina saobraćajnice je 4,5 metra,a debljina nosivo – habajućeg sloja 7  centimetara.

Izvođač radova je “AME” d.o.o. Breza, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 30 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana