Na vrh

Počeli radovi na asfaltiranju mosta i pristupne saobraćajnice u Novoj industrijskoj zoni

Počeli su radovi na asfaltiranju saobraćajnice i mosta prema Novoj industrijskoj zoni u Vogošći. Radove izvodi firma „Termobeton” d.o.o. Brezana osnovu Okvirnog sporazuma. Radi se o dijelu saobraćajnice od Nove industrijske zone do mosta, uključujući i most u dužini od 130 metara.

U ovoj fazi ugradit će se nosivi slojevi i asfaltirati pješačke staze, a radovi na ugradnji habajućeg sloja asfalta nastavit će se nakon pripreme preostale dionice (od mosta do ulice Izeta Delića). Asfalt se sastoji od dva nosiva sloja od po 7 centimetara svaki i 4 centimetra habajućeg sloja. Ovakva debljina asfalta je neophodna kako bi industrijskoj zoni bio omogućen pristup i najvećim šleperima.

Rasponska konstrukcija mosta duga je 20 metra, širine poprečnog presjeka od  12 metara i debljine 90 centimetara, sa obostranim pješačkim konzolama širine po 1,4 metra i debljine 25 centimetara.

Ukupna vrijednost radova po Okvirnom sporazumu iznosi 1.345.005,03 KM sa PDV-om. Radovi se finansiraju sredstvima viših nivoa vlasti (Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo poduzetništva i obrta Federacije BiH) i sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radove su danas obišli predstavnici Općine Vogošća da bi konstatovali da radovi teku brže od planirane dinamike. Okvirnim sporazumom bilo je planirano da se ovaj projekat realizuje kroz tri godine, a očekuje se da se okonča u toku oktobra 2020.godine. Najveći i najkomplikovaniji zahvati na realizaciji ovog projekta su bili izmještanje instalacija koje su se nalazile na lokaciji mosta i nove saobraćajnice.

Izgradnjom ove saobraćajnice rješava se ne samo pitanje pristupa Novoj industrijskoj zoni nego i saobraćajno povezivanje sa magistralnom cestom M 18 naselja koja se nalaze sa južne strane magistrale. Pored toga, to predstavlja i buduću vezu između Magistralne ceste M 18 i Prve transverzale.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana