Na vrh

Počeli radovi na drugoj fazi uređenja Jošaničkog potoka


Od protekle sedmice su počeli radovi na realizaciji druge faze izvođenja radova na uređenju obala Jošaničkog potoka. Izvođač radova je firma “MGBH”d.o.o. Sarajevo. Vrijednost realizacije druge faze radova iznosi 203.680,14 KM sa uračunatim PDV-om.

Projekat se realizuje sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i iz Budžeta Općine Vogošća.

Izvođač radova je firma “MGBH” d.o.o. Sarajevo, a nadzor će vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ovom fazom je predviđena regulacija korita od stacionaže 0+358,15 do stacionaže 0+420,00 i to izgradnjom armirano – betonskih zidova u dužini od 62 metra sa desne i sa lijeve strane korita. Dijelom obale predviđena je izgradnja ravnih armirano – betonskih zidova, dok je dijelom predviđena izgradnja kosih zidova sa kamenom oblogom od 30 centimetara.

Ovo je nastavak vrlo značajnog projekta u čijoj prvoj fazi je izvršena izgradnja propusta – mosta na dijelu Jošaničkog potoka, a koji je veza ulice Gornja Jošanica I i alternatvnog pravca izlaza na spoj ulica Rosulje i Blagovac.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana