Na vrh

Počeli radovi na realizaciji projekta II faze trajnog uređenja korita rijeke Ljubine pored OŠ “Porodice ef. Ramić”

Danas su načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i predstavnici firme “MGBH“ potpisali Ugovor za izvođenje radova na realizaciji II faze projekta trajnog uređenja korita rijeke Ljubine u blizini OŠ „Porodice ef. Ramić“. Nakon potpisivanja Ugovora, izvođač radova je uveden u posao.

„Općina Vogošća je izprojektovala uređenje korita rijke Ljubine na 9 km i prema raspoloživim sredstvima sukcesivno rješavamo ključne probleme. Do sada smo implementirali već nekoliko projekata na različitim lokacijama. Jedna od tih lokacija je i uređenje desne obale rijeke Ljubine u blizini OŠ “Porodice ef. Ramić“. Sredstva u iznosu od 215 000 KM smo obezbjedili putem Zavoda za izgradnju KS. Realizacijom ovog projekta biće trajno obezbjeđena škola kao i samo korito rijeke“ rekao je načelnik Smajić.

Mediha Žuškić, voditelj projekta je rekla da se radi o izradi obaloutvrdnog zida sa ogradom na desnoj obali rijeke Ljubine u blizini OŠ „Porodice ef. Ramić“, u dužini od 97,50 m. Visina zida je će iznositi od 3,5 m do 4,10 m sa kontraforima i drenažnim sistemom. Ukoliko dozvole vremenske prilike radovi bi trebali biti gotovi za 60 dana.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana