Na vrh

Počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju ulice Dreskovača

Na području MZ Vogošća I, radnici firme “AME” iz Breze su počeli sa sanacijom ulice Dreskovača. To je bio povod da Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima i predstavnicima građana navedene ulice obiđe lokaciju na kojoj se izvode radovi.

“Nakon što je 2015. godine izvršena sanacija klizišta na ovom lokalitetu u čiju je realizaciju uloženo blizu milion konvertibilnih maraka, uz pomoć Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao sufinasijera obezbjedili smo sredstva u iznosu od 235.000 KM za sanaciju ove putne komunikacije. Projektom je predviđena sanacija lokalanih saobraćajnica u dužini od 935 m sa prosječnom širinom od 3 m. Nažalost iako su obezbjeđena finansijska sredstva i krenulo se u realizaciju projekta na terenu su se pojavili problemi sa manjim brojem građana koji žele da svoje ograde pomjeraju u putni pojas čime dovode do sužavanja putne komunikacije. Zbog ineresa većine građana ove ulice koji sa nestrpljenjem čekaju realizaciju projekta, biće angažovana nadležna inspekcija i imovinsko – pravna služba jer postoje propisi koji uređuju ovu oblast i mi ne želimo da radimo izvan zakonom predviđenih procedura” rekao je načelnik Smajić.

Navedeni projekat podrazumjeva postavljanje asfalta u dužini od 935 m, sa ugradnjim ivičnjaka i jedanaest slivnika i poprečnih rešetki za odvodnju oborinskih voda.

Predstavnici građana kao i sami građani ove ulice nisu krili zadovoljstvo zbog početka izvođenja radova, jer kako kažu jedva čekaju da se postavi asfalt jer je ova ulica bila u losem stanju zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana