Na vrh

Počeli radovi na trajnom uređenju korita rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta

Radnici firme „GPI“ iz Konjica, počeli su sa radovima na trajnom uređenju korita rijeke ljubine sa sanacijom klizišta na lokalitetu Gora kod broja 3.

Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima je obišao lokalitet gdje se izvode radovi. „Projektom je predviđena je izrada zidova od 90 m na desnoj i lijevoj obali rijeke. Prosječna visina zida na lijevoj obali je od 4 do 5 m, a na desnoj od 3 do 4 m. Iza zida na lijevoj obali biće postavljena drenažna cijev koja ima za cilj da prikupi podzemne vode. Regulacijom ovog dijela korita i sanacijom klizišta smanjit će se opasnost od plavljenja stambenih objekata koji se nalaze u blizini“ naveo je načelnik Smajić.

Radove na sanaciji klizišta kao i uređenje korita rijeke Ljubina finansirat će Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća u iznosu od 211 842, 76 KM, a nadzor nad izvedenim radovima vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Zbog kompleksnosti položaja ovi radovi će trajati 90 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana