Na vrh

Počeli radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Svrakama

Dana su počeli radovi na projektu uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake u Vogošći. Cilj ovog projekta je trajna regulacija dijela lijeve obale rijeke Bosne izgradnjom obaloutvrde u dužini od oko 150 metara u naselju Svrake, ulica Lug. Ovo je nastavak ranijih radova kojima je regulisana lijeva obala rijeke Bosne na tom lokalitetu u dužini od 450 metara. Gradilište je posjetio Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima I govoreći o značaju ovog projekta istakao kako je ovo područje uvijek imalo problema čim vodostaj rijeke Bosne poraste, a da je sve kulminiralo tokom poplava 2014.godine. Izgradnjom obaloutvrde na ovom potezu trajno se rješava ovo pitanje.

Izvođač radova je firma “Termo-Beton” d.o.o. Breza, a vrijednost radova 246.767,62 KM sa uračunatim PDV-om. Investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save. Rok za završetak radova je 120 radnih dana, mada bi prema najavama izvođača radova sve trebalo biti okončano znatno ranije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana