Na vrh

Počelo asfaltiranje dijela ulice Skendera Kulenovića

Danas (09.09.2020.godine) Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obišao radove na asfaltiranju dijela ulice Skendera Kulenovića. Radovi se izvode u ukupnoj dužini od oko 300 metara (dio od raskrsnice sa ulicom 24. juna do raskrsnice sa ulicom P.O.Zvijezda). Izvođač radova je firma  “AME” d.o.o. Breza.

Projekat rekonstrukcije tretira kompletnu Ulicu u dužini od cca 550 m, a ovdje je riječ o jednoj fazi radova, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Osnovni značaj ove faze je djelimično rješavanje problema parkiranja vozila.

Ugovor sa izvođačem radova zaključila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, sanaciju postojećih i izgradnju novih slivnika za oborinske vode, zamjenu podtla, ugradnju tampona i ivičnjaka te asfaltiranje.  Saobraćajnica je široka dvije kolovozne trake ukupne širine 8,5 metara sa jednostranom pješačkom stazom. Kolovozna konstrukcija se sastoji od tampona, 8 centimetara nosivog sloja asfalta i 4 centimetra habajućeg sloja asfalta.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi361.195,72 KM, a finansiraju se sredstvima  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Govoreći o ovom projektu načelnik Smajić je napomenuo da je saobraćajnica bila u lošem stanju i dotrajala te da je zahtjevala hitnu intervenciju kao i rješavanje saobraćaja u mirovanju u skladu sa raspoloživim prostorom. Istakao je i kako projektna rješenja nisu bila najbolja moguća pa je moralo doći do izmjena projekta u toku samih radova što je dodatno usporilo dinamiku radova. Takođe su i stanovnici naselja kroz koje ova ulica prolazi imali svojih zahtjeva na koje se pokušalo odgovoriti traženjem novih projektnih rješenja. Takođe je govorio i o problemu sa jednim nelegalno izgrađenim objektom na trasi ove saobraćajnice zbog kojeg se pješačka staza na jednom mjestu prekida najavivši da će Općina Vogošća istrajati na zaštiti javnog interesa insistirajući na dosljednoj provedbi zakonskih propisa. Ovo je potvrdio i Sehad Zeković, glavni inspektor u Općini Vogošća dodavši da Inspektorat već provodi aktivnost vezane za ovaj problem.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana