Na vrh

Počelo asfaltiranje dijela ulice Vogošćanskih odreda


Danas je (16.07.2020.godine) počelo asfaltiranje u okviru radova na rekonstrukciji dijela Ulice Vogošćanskih odreda. Radovi se izvode u ukupnoj dužini od 450m. Izvođač radova je firma  “AME” d.o.o. Breza.

Tom prilikom je Načelnik Smajić izrazio zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom radova naglasivši da će građani dobiti modernu saobraćajnicu, a uz nju i uređene prilaze zgradama.

Ugovor je zaključen na osnovu zajedničke nabavke između Općine Vogošća i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Radovi podrazumjevaju rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Vogošćanskih odreda od raskrsnice sa ulicom Spasoja Blagovčanina pa do mezarja Bradići. Izvesti će se radovi na uklanjanju oštećenog asfalta, sanaciji postojećih i izgradnji novih slivnika za oborinske vode, zamjeni podtla, ugradnji tampona, pješačke staze, ivičnjaka i asfaltiranja.  Saobraćajnica je široka dvije kolovozne trake uz traku za podužno parkiranje ukupne širine 7,6 metara sa jednostranom pješačkom stazom širine 1,6 metara. Kolovozna konstrukcija se sastoji od 40 centimetara tampona, 9 centimetara nosivog sloja asfalta i 4 centimetra habajućeg sloja asfalta. Realizacijom ovog projekta u cjelosti će biti završena rekonstrukcija ulice Vogošćanskih odreda.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 325.260,00 KM, a finansiraju se sredstvima  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.  

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana