Na vrh

POČELO DEMINIRANJE NA KREMEŠU, POVRŠINE 2.000,000 METARA KVADRATNIH

Počeli radovi na deminiranju projekta „MSP Kremeš“, BH MAC ID 58, ukupne površine 2.000.000 m2. Projekat će se realizovati na širem području koje obuhvata sumnjivu i rizičnu površinu između naselja Kremeš, Ljubina, Garež i Dubovom kosom prema koti Bećirevac. Radove će izvoditi Udruženje „Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH“ metodom ciljanog deminiranja. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su od strane Američke ambasade u Sarajevu. Planirano je da radovi na deminiranju projekta „MSP Kremeš“ traju četiri mjeseca.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana