Na vrh

Počinje asfaltiranje ulice Muje Šejte

Danas (13.05.2020.godine) je počelo asfaltiranje lokalne saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u dužini od 1,285 km. Asfaltiranje će se izvoditi fazno gdje su predviđena dva sloja asfalta.

Radovi podrazumjevaju Uklanjanje postojećeg asfalta, iskop rova za izgradnju kolektora oborinske kanalizacije, izradu potpornih AB zidova, zamjenu lošeg tamponskog materijala na kolovozu (planuma), izgradnju slivnika, kanala i propusta, ugradnju betonskih ivičnjaka i asfaltiranje u dva sloja.

Širina puta iznosi 5,5metara asfaltnog kolovoza sa bankinama promjenjive širine i mimoilaznicama. Kolovozna konstrukcija se sastoji od nevezanog nosivog sloja (tampon), nosivog sloja asfalta od 7cm, i habajućeg sloja asfalta od 5 cm. Odvodnja je riješena kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektor.

Rekonstrukcija saobraćajnice ima veliki značaj zbog uvezivanja Općine Vogošća preko platoa brda Žuč sa Općinom Novi Grad i stvaranja alternativnog pravca prema Sarajevu.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.225.000,00 KM, a finansiraju se namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Izvođač radova je firma “AME” d.o.o. Breza. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Na radilište je izašao Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima. Na licu mjesta je utvrdio mogućnost da se neki projektni propusti isprave i da se na nekim dijelovima saobraćajnica dodatno proširi kako bi se saobraćaj lakše odvijao.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana