Na vrh

Počinje redovno održavanje puteva

Obavještavamo građane do počinje redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća. Firma “AME” d.o.o. Breza započet će u narednim danima radove na području MZ Hotonj.Redovno održavanje saobraćajnica obuhvata radove na: – sanaciji udarnih rupa,- sanaciji i čišćenju slivnika, kanala, propusta, poprečnih slivnih rešetki i drugih objekata za odvodnju,- čišćenju kolovoza, nanosa uz ivičnjake i uređenje škarpi,- uređenju bankina i tamponiranju makadamskih puteva,- košenju trave i raskresivanju granja i šiblja u putnom pojasu,- popravljanju i čišćenju saobraćajnih znakova,kao i druge radove u skladu sa pravilima i propisima struke.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana