Na vrh

POČINJE SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI KENANA BRKANIĆA

Nakon provedenog Otvorenog postupka nabavke radova na sanaciji klizišta potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4, na području Općine Vogošća i firme Hidrom d.o.o iz Vogošće. Ukupna vrijednost sanacije klizišta prema potpisanom Ugovoru iznosi 78. 975, 00 KM. Projektom sanacije na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja potpornog zida dužine 42 metra sa odvodnjom u cilju stabilizacije putne komunikacije i stambenih objekata u ovom dijelu ulice Kenana Brkanića. Shodno ranije postignutom dogovoru sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo planirano je da oni obavljaju poslove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova predviđenih projektom sanacije. Prema Ugovoru radovi na sanaciji predviđeni su da se izvedu u roku od 30 radnih dana od datuma uvođenja izvođača u posao. Ovom prilikom Nermin Hajro pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu zamolio je sugrađane za strpljenje i napominje da će u toku radova biti moguća i obustava saobraćaja na ovom području o čemu će građani biti blagovremeno obavješteni.
(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana