Na vrh

Počinju radovi na izgradnji autobuskog stajališta

Radovi na izgradnji polaznog autobuskog stajališta u Vogošći zvanično su počeli 20.05.2019.godine.Izvođač radova je firma “TERMO BETON” d.o.o. Breza, a investitori Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Vogošća. Nadzor nad relizacijom projekta vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, računajući od dana uvođenja u posao od strane nadzornog organa,Vrijednost projekta je 591.134,07 KM, i planirana je izgradnja polaznog autobuskog stajališta sa pratećim sadržajima u ul. Braće Kršo, na mjestu sadašnjeg otvorenog parkinga i zelene površine. Regulacionim planom „Centar – Vogošća“ planirana je izgradnja navedenih sadržaja na predmetnoj lokaciji.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana