Na vrh

Podrška lokalne zajednice u radu vjerskim zajednicama

Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić potpisao protokol o saradnji sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području općine Vogošća. Protokol su potpisali predsjednik  Medžlisa islamske zajednice Sarajevo Jusuf Zahiragić, sveštenik Duško Lalović ispred Srpske pravoslavne crkve-Reljevo, župnik Don Alberto Zornada ispred RKT Crkve “Blažene Majke Terezije” Vogošća i  župnik Don Ivo Jezidžić ispred RKT Župnog ureda Svetog Ilije proroka-Čemerno.

Na sastanku je bilo govora i o razvijanju komunikacije i praćenja aktivnosti i potreba religijskih zajednica koje djeluju na području općine Vogošća.

„Cijeneći i dakako ističući stoljetnu kulturu življenja na ovim prostorima, protkanu duhom multikulturalnosti, a koja je opet u znatnoj mjeri nastajala na zasadama multireligioznosti, izuzetno je važno shvatiti ulogu i značaj vjerskih zajednica koje su ostavile tragove u izgradnji općih, civilizacijskih vrijednosti, a koje i danas određuju normu društvenih dostignuća. Jer su religijske zajednice značajan činilac stabilnosti, harmonizacije i humanizacije društvenog života, pa zato Općina kao jedinica lokalne samouprave – po naravi stvari treba ustrajno da održava, njeguje i unapređuje odnose sa vjerskim zajednicama- rekao je načelnik Smajić.

Prisutni predstavnici vjerskih zajednica u Vogošći su izrazili zahvalnost na sveukupnoj podršci koju je Općina Vogošća tokom proteklih godina, putem nadležne službe, pružila na poboljšanju njihovog položaja, ističući da su dobile partnera koji cijeni njoihov rad i promoviše njihove vrijednosti.

Ukupan iznos koji će Općina Vogošća iz Budžeta za 2016. godinu izvojiti, a koji se odnosi na izgradnju, sanaciju i vanjsko uređenje vjerskih objekata koji pripadaju Općini Vogošća, je 80 000 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana