Na vrh

Podrška Općine Vogošća vatrogascima


U skladu sa Planom i programom rada Službe civilne zaštite za 2021. godinu, a shodno Ugovoru o međusobnim pravima i obavezama sklopljenog između Općine Vogošća i Vatrogasnog društva Vogošća , planirano je da se izvrši djelimično opremanje struktura zaštite i spašavanja, odnosno Službe za zaštitu od požara, formirane u Udruženju “Vatrogasno društvo Vogošća”, neophodnom opremom i sredstvima.Kao dio tog plana jučer (10.05.2021.godine) je u prostorijama Vatrogasnog društva Vogošća izvršena primopredaja nabavljene opreme i sredstava Službi za zaštitu od požara (brusilica, aku pila, aku brusilica, i 6 komada naprtnjača/ruksaci za gašenje požara).Napominjemo da je ovo dio opreme koji je Planom i programom rada Službe civilne zaštite za 2021. godinu planiran za djelimično opremanje Službe za zaštitu od požara u ovoj godini.Vrijednost jučer isporučene opreme i sredstava iznosi oko 4.500,00 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana