Na vrh

Poljoprivrednici su dužni prijaviti promjene na gazdinstvima

Iz općinske Službe za privredu, lokalni integrisani razvoj i društvene djelatnosti poljiprivrednim proizvođačima sa područja općine Vogošća stiglo je sljedeće:

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vogošća da su dužni u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Sl. novine broj: 42/08 od 09.07.2008. godine) da do 31.03.2020. godine da prijave promjene na gospodarstvu.
Naglašavamo, da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo po jednom u toku godine, u gore naznačenom periodu.
Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nosioca gazdinstva, broj žiro-računa, sjedišta ili prebivališta, članove itd. klijenti su dužni prijaviti 30 dana od dana nastanka promjene.
Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili upis u Registar poljoprivrednog gazdinstva i registar klijenata, a koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Vogošća obavezuju se da do 31.03.2020. godine izvrše upis u navedeni Registar i time ispune jedan od osnovnih uslova pri apliciranju na projekte koje će u narednom periodu Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti relizovati.
Pored navedenog, shodno članu 37. stav (2) Zakona o stočarstvu („Službene novine Federacije BiH , broj 66/13), i pravilniku o pčelarstvu („Službene novine Federacije BiH , broj 31/18 ), poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vogošća koji se bave pčelarstvom pored upisa u Registra poljoprivrednog gazdinstva obavezni su da izvrše i upis ili izvrše reevidenciju u Registru pčelara također do 31.03.2020. godine.
Obzirom na veliki broj zahtjeva kada je u pitanju upis u Registar poljoprivrednog gazdinstva kao zahtjeva o reevidenciji istog, upis u Registar pčelara kao i reevidencija istog vršiće se u periodu od 02.03.-31.03.2020. godine.
Sve informacije oko upisa i reevidencije Registra poljoprivrednog gazdinstva i registra klijenata, kao i Registra pčelara mogu se dobiti u Službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti u kancelarija broj: 66, ili na kontakt telefon : 033/586-422.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana