Na vrh

POMOĆ OPĆINE VOGOŠĆA PENZIONERIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Penzioneri sa najmanjom penzijom koji žive u Općini Vogošća mogu aplicirati za novčanu pomoć pod uslovom da ispunjavaju kriterije propisane Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima u stanju socijalne potrebe.

Prema riječima Zijada Kadrića, pomoćnika načelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, formiran je grant u Budžetu Općine Vogošća, a sredstvima ovog granta se nastoji ublažiti ionako težak položaj penzionera sa najnižom penzijom. „Cilj dodjele jednokratne novčane pomoći predstavlja kontinuiranu brigu o licima treće životne dobi koja su u stanju socijalne potrebe, kako bi se otklonile posljedice socijalne isključenosti. Penzoneri koji imaju minimalnu penziju a koji izdržavaju dvoje ili više članova domaćinstva, koji boluju od teške ili hronične bolesti zbog čega je potrebna stalna kupovina lijekova, također i oni penzioneri koji su korisnici prava na topli obrok putem Javne kuhinje CK Kantona Sarajevo ili prava na tuđu njegu mogu aplicirati za sredstva“, pojasnio je Kadrić.

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe, oni koji žele aplicirati, mogu dobiti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća, na šalteru br.10, gdje mogu dobiti i dodatna pojašnjenja u vezi sa ostvarivanjem ovog prava. Visina novčanih sredstava za koja penzioneri sa najnižom penzijom i u stanju socijalne potrebe mogu aplicirati iznosi najviše 100,00 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana