Na vrh

Popravka vodovodne mreže u Hotonju

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se, na području općine Vogošća, izvoditi radovi na popravkama kvarova u Hotonju i Donjem Hotonju. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulici Ljubina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana