Na vrh

Popravljeno 216 svjetiljki javne rasvjete u Vogošći

Na osnovu zahtjeva Općine Vogošća upućenog prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture  Kantona Sarajevo u periodu od 24.03. do 30.03.2020.godine na području općine Vogošća popravljeno je 216 svjetiljki javne rasvjete. Popravku je obavilo KJKP “Park”d.o.o. inače firma zadužena za održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo.

Od 216 popravljenih svjetiljki, 22 su na području Mjesne zajednice Gora, 8 na području MZ Semizovac, MZ Hotonj 29, MZ Blagovac 14, MZ Vogošća I 75, MZ Vogošća II 46, MZ Svrake 7 i na području MZ Kobilja Glava 15 svjetiljki.

Budući da je Općina Vogošća tražila popravku 293 svjetiljke ostalo je 77 nepopravljenih svjetiljki za koje će se insistirati da se u što kraćem roku poprave. Od njih 77  na području MZ Semizovac se nalazi 31, na području MZ Vogošća I 30 i na području MZ Vogošća II 16.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana