Na vrh

Posađeno tradicionalno drvo u okviru akcine „Čista i lijepa Vogošća 2020“

U okviru akcije „Čista i lijepa Vogošća 2020“ upriličena je i tradicionalna sadnja stabala. Stabla su posađena pored Trga branilaca Vogošće i na Trgu žrtava genocida u Srebrenici. Stavla su posadili općinski načelnik Edin Smajić i v.d. direktora KJKP „Park“ Goran Mačkić. Tom prilikom su razmjenili ideje o tome kako da Vogošća bude i ljepša i čišća. Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo angažmanom uposlenika KJKP „Park“ u nekoliko proteklih mjeseci i izrazio nadu da će se tako i nastaviti.

Nakon toga su posjetili učesnike akcije koji uređuju Jošanički potok. Načelnik Smajić je htio lično da se zahvali vlasnicima i direktorima firmi koje su volonterski uzele učešće u današnjoj akciji, stavljajući na raspolaganje svoje kapacitet. Podršku ovoj akciji dale su firme Hik-net d.o.o Semizovac, Bucomerc d.o.o Kiseljak, Mibral d.o.o Sarajevo, Termobeton d.o.o Breza, Bosman d.o.o Sarajevo i Ame doo Breza. Podršku su dala i kantonalna javna preduzeća  KJKP Park d.o.o Sarajevo, KJKP Rad d.o.o Sarajevo i KJKP Sarajevošume.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana