Na vrh

Postavlja se javna rasvjeta na 25 lokacija

Danas su počeli radovi na postavljanju javne rasvjete na području svih osam mjesnih zajednica na području općine Vogošća. Radovi se izvode na 25 lokacija gdje je planirano postavljanje 16 armirano betonskih stubova i 60 komada LED rasvjetnih tjela.

Radovi će se sukcesivno izvoditi na svim lokacijama, a prva lokacija na kojoj se radi jeste na području Mjesne zajednice Kobilja Glava gdje se u ulici Muhidina Čomage postavlja sedam novih svjetiljki na četiri betonska stuba. Na lokaciji kod apoteke i pošte na Kobiljoj Glavi postavlja se jedan betonski stub i osam svjetiljki, a u ulici Edina Kormana dvije svjetiljke i jedan stub. Radovi će biti nastavljeni prema planu i na ostalim mjesnim zajednicama.

Vrijednost radova je 49.946,13 KM sa uračunatim PDV-om, a radovi se finansiraju sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Izvođač radova je firma „SES” d.o.o. Sarajevo, a nadzor Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Rok za izvođenje radova je 30 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana