Na vrh

Postavljanje rukohvata i zaštitne ograde

Firma “SACOM” d.o.o. Sarajevo počela je radove na nabavci i postavljanju rukohvata u ulicama Menjak, Kobilja Glava i Tihovići u dužini od 258 metara i zaštitne odbojne ograde u ulici Kobilja Glava u dužini od 34 metra.Planirano je da se prvo izvedu radovi u ulici Kobilja Glava, a u narednim danima i na lokalitetima Menjaka, odnosno Tihovića.Radovi obuhvataju izradu, transport i montažu rukohvatne ograde i zaštitine odbojne ograde na saobraćajnicama Menjak 58 metara, Kobilja Glava 160 metara, Tihovići 40 metara. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 51.274,31 KM, a finansiraju se sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća.Rok za izvođenje radova je 30 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana