Na vrh

Potpisan Okvirni sporazum o uređenju Jošaničkog potoka


Danas (13.07.2020. godine) potpisan je Okvirni sporazum o izvođenju radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I – nastavak radova.

Okvirni sporazum predviđen je na 3 (tri) godine, a ukupna vrijednost radova je 521.820,00 KM sa PDV -om.

Izvođač radova je firma „Termo-beton” d.o.o. Breza, a nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju KS.

Projektom je predviđena regulacija i uređenje Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I u dužini od cca 520 m, sa izradom AB zidova i zidova u nagibu obloženih kamenom.

Ovo je nastavak projekta realizovanog u periodo od 2015. do 2020. godine kada je izvršena  regulacija i uređenje Jošaničkog potoka u dužini oko 950 m. Projekat je realizovan kroz VI (šest) faza, a ukupna cijena koštanja regulacije i uređenja Jošaničkog potoka iznosi 874.450,23 KM.

Investitori radova su Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, a Općina Vogošća će aplicirati na otvorene javne pozive kako bi I od drugih nivoa vlasti obezbijedila sredstva za realizaciju ovog projekta.

Prema riječima Općinskog načelnika ovo je samo jedan dio infrastrukturnih zahvata u naselju Gornja Jošanica I. Uz uređenje riječnog korita priprema se i zamjena vodovodnih cijevi kao i rekonstrukcija saobraćajnice.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana