Na vrh

POTPISAN SPORAZUM O FINANSIRANJU SANACIJE ŠUMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Danas su ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i načelnik Općine Vogošća potpisali sporazum o sufinansiranju projekata sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva na području općine Vogošća.

Ovim sporazumom Općini Vogošća će biti dodjeljeno 450.000 KM, za sanaciju tri puta i to: šumskog puta prema Planinarskom domu na Motki u dužini od 3.200 metara u iznosu od 275.000 KM, šumskog puta puta prema Briješću-Gornja Jošanica II u dužini od 620 metara u iznosu od 80.000 KM i sanaciju šumskog puta u ulici Gornja Jošanica II u dužini od 350 metara u iznosu od 45.000 KM. Pored sanacije na sva tri puta će biti rješena i odvodnja oborinskih voda. Na ovaj način osim osnoven potrebe za zaštitom šuma, stavara se preduslov za dalji razvoj u skladu sa našom Strategijom u oblasti turizma, posebno kada je u pitanju novoizgrađeni planinarski dom na Motki, gdje se organizuju brojni sadržaji” istakao je načelnik Smajić.

Vlada Kantona Sarajevo je za ovu namjenu izdvojila 2.400.000 KM koji su linerano raspoređeni prema tome koliko šumskih resursa se koristi po općinama.

“To su uglavnom šumski putevi koji prolaze kroz lokalna naselja. Jedan od ciljeva je popravka tih puteva, izgradnja novih a posebna uloga je da ti putevi u slučaju požara budu korišteni kao protivpožarni putevi” rekao je ministar Šabić.

Pored načelnika Smajića sporzum su potpisali i načelnici općina Ilijaš, Akif Fazlić, i Hadžići Hamdo Ejubović te ovlašteni predstavnik Trnova.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana