Na vrh

Potpisan sporazum o gradnji škole na Rosuljama

Danas je u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo upriličeno potpisivanje trojnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Ovim sporazumom biće regulisani međusobni odnosi na obavljanju poslova na realizaciji projekta uzgradnje objekta JU Osnovna škola “Rosulje”.

Sporazumom Ministarstvo i Općina ustupaju Zavodu ulogu implementatora ovog projekta sve do puštanja u rad objekta i njegove primopredaje. Prema tekst Sporazuma predviđeno je da škola bude završena do 2023.godine.

Sporazum je u ime Ministarstva potpisala ministrica Zineta Bogunić, a u ime Općine Vogošća, Općinski načelnik Edin Smajić. Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalazi se na službenom putu pa će Sporazum potpisati narednih dana.

Izgradnjom ove škole riješiće se nekoliko problema sa kojima se u općini Vogošća suočavaju učenici i roditelji. Naime, iz godine u godinu se bilježi rast učenika upisanih u prve razrede i već se pojavljuje nedostatak kapaciteta za neometano obavljanje nastave, pa se u školama nastava organizuje u dvije, a ponegdje i tri smjene. Pored toga sa sjeverne strane Magistralnog puta M 18 boravi veliki broj učenika, a sve škole u naselju su smještene sa južne strane ovog puta te su učenici prisiljeni svakodnevno prelaziti magistralni put da bi došli u školu. Elaboratom o opravdanosti koji je uzeo u obzir sve relavantne faktore utvrđeno je da je apsolutno opravdana izgradnja ove škole, te je općinsko vijeće Vogošća na svojoj oktobarskoj sjednici utvrdilo javni interes kada je gradnja škole na Rosuljama u pitanju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana