Na vrh

Potpisan sporazum o utopljavanju 12 stambenih objekata u Vogošći

Danas (02.09.2020.godine) je Općinski načelnik Edin Smajić u ime Općine Vogošća sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA) potpisao Sporazum o realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)“.

Ovaj sporazum predviđa povećanje energetske efikasnosti (utopljavanje) na 12 stambenih objekata u Vogošći izabranih putem javnog poziva koji je provela SERDA. U pitanju je 11 individualnih stambenih objekata i jedan objekat kolektivnog stanovanja.

Efekti ovog projekta bi trebali biti višestruki, kako u racionalizaciji troškova za grijanje, tako i još više kada je u pitanju onečišćenje zraka koje je posljednjih godina u Kantonu Sarajevo, pa tako i u Vogošći na alarmantnom nivou.

Vrijednost projekta je oko 300.000,00 KM od čega Općina Vogošća obezbjeđuje 30%, Ministarstvo prostornog uređenja 5%, a ostatak vlasnici objekata. Kada su u pitanju gradske općine dio sredstava obezbjeđuje i Grad Sarajevo.

Po potpisivanju Sporazuma potpisnici su izrazili zadovoljstvo činjenicom da ovaj projekat ulazi u fazu implementacije i najavili da će uskoro biti realizovan sličan projekat koji će tretirati prvenstveno objekte kolektivnog stanovanja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana