Na vrh

POTPISAN SPORAZUM SA MINISTARSTVOM KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO O SUFINANSIRANJU PROJEKTA JAVNE RASVJETE NA MAGISTRALNOM PUTU M-18

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić potpisali su Sporazum o sufinansiranju realizacije projekta Javna rasvjeta na magistralnom putu M-18, na potezu od “Vogošćanske petlje do Bešlića pumpe”. Prema Glavom projektu vrijednost izgradnje i rekonstrukcije pomenute dionice iznosi oko 408.000 KM.

“Već duži period imamo problem na ovoj dionici kada je u pitanju odvijanje saobraćaja i osvjetljenosti te putne komunikacije koja je veoma frekventna. Ovim sporazumom je predviđeno da resorno ministarstvo izdvoji sredstva u iznosu od 100.000 KM i vjerujem da ovo nije konačan iznos u ovoj godini.” rekao je ministar Hasanspahić.

Prema Sporazumu obaveza Općine Vogošća je da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provede proceduru Okvirnog sporazuma na tri godine i izabere najopvoljnije ponuđaća.

“Postojeća rasvjeta koja nije u dobrom stanju i koja ne odgovara potrebama pješaka i saobraćaja koji se odvija biće zamjenjena novom LED rasvjetom, koja zadovoljava sve tehničke karakteristike savremene tehnologije. Projektom je planirano postavljanje 99 stubova visine 9 metara. Ova sredstva koja smo dobili od resornog ministarstva zajedno sa našim sredstvima riješit će jedan dio pomenute dionice ” rekao je načelnik Smajić i dodao da će u narednom periodu nastojati da obezbjedi i ostala potrebna sredstva kao bi se projekat mogao što prije završiti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana