Na vrh

Potpisan sporazum sa Ministarstvom komunalne privrede o sufinansiranju projekata vrijedan 762.000,00 KM

Načelnik Edin Smajić je 06.05.2020.godine, u ime Općine Vogošća potpisao Sporazum sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Zavodom za izgradnjou Kantona Sarajevo kojim je dogovoreno da će projekti iz oblasti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća u 2020.godini biti podržani sa 762.023,00 KM. Radi se o namjenskim sredstvima vodne naknade.

U pitanju su četiri veoma značajna projekta. Kao prvo nastavak projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve sa krakovima gdje sufinansiranje iznosi 120.000,00 KM. Tu je i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Krivoglavci u iznosu od 100.000,00 KM. Predviđeno je i sufinansiranje u iznosu od 135.000,00 KM nastavka izgradnje primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije za naselje Hotonj IV.

Posebno značajan i zahtjevan je projekat izgradnje kanalizacione mreže u naselju Rosulje koji će biti sufinansiran u iznosu od 407.023,00 KM. Planirano je da prva faza ovog projekta vrijednosti od oko 800.000,00 KM bude realizovana u 2020.godini. Ostatak sredstava obezbijediće Općina Vogošća iz svog Budžeta za 2020.godinu. Inače cjelokupan projekat je vrijedan oko 4.000.000,00 KM i radiće se u fazama.

I za ostala tri projekta Općina Vogošća će obezbijediti nedostajuća sredstva da bi se realizovali tokom ove godine.

Općinski načelnik Smajić je izrazio zadovoljstvo visinom odobrenih sredstava, a posebno činjenicom da se ovaj sporazum potpisao relativno brzo što će omogućiti da se provedu sve potrebne procedure kako bi se čim prije počelo sa realizacijom ovih projekata.

Uz Općinu Vogošća, slične sporazume su danas u Ministarstvu potpisale i općine Ilijaš, Ilidža, Hadžići i Trnovo.  

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana