Na vrh

Potpisan ugovor o čišćenju rijeke Vogošće


Danas (10.07.2020. godine) potpisan je Okvirni sporazum o izvođenju radova na čišćenju korita rijeke Vogošće, na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu u dužini od oko 3 km.

Projektom je predviđeno čišćenje i uklanjanje ada, sječa šiblja i niskog rastinja, kao i stabala na kosinama riječnog korita čiji je prečnik od 10 cm do 30 cm na desnoj i lijevoj obali rijeke Vogošće u dužini od oko 3 km.

Izvođač radova je firma „Harysco” d.o.o. Sarajevo, a ukupna vrijednost radova iznosi 81.315,00 KM.

Investitori radova su Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo, Općina Centar i Općina Vogošća.

Nadzor nad realizacijom projekta vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana