Na vrh

Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava Udruženju Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Vogošća

Na osnovu odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava boračkim udruženjima iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja materijalne podrške i kriterija za sufinansiranje boračkih udruženja, udruženja civilnih žrtava rata, udruženja logoraša i udruženja nestalih, danas su Općinski načelnik Edin Smajić i predsjednik Udruženja JOB „Unija veterana“ Vogošća Salem Numanović potpisali Ugovor o finansijskoj pomoći za realizaciju odobrenih Projekata i troškova redovnog rada navedenog Udruženja.

„Izuzetna mi je čast što sam danas potpisao ugovor sa jednim velikim borcem i mojim ratnim drugom Salemom. Udruženje JOB „Unija veterana“ Vogošća broji preko 1.500 članova, Vogošćana koji su većinom dobrovoljno stupili u redove Armije BiH. Do sada smo potpisali ugovore sa dva boračka udruženja od njih 11 koliko ih ima na području općine Vogošća. Za tu namjenu je u ovoj godini u Budžetu planirano 165.000,00 KM“, naveo je načelnik Smajić. U Ugovoru je jasno definisano da će Općina Vogošća sufinansirati projekte koji su prošli na Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu kao i sufinansiranje troškova redovnog rada udruženja. Udruženju JOB „Unija veterana“ Vogošća će u 2016. godini biti dodjeljena sredstva u iznosu od 32.700,00 KM. Za sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih datuma – Dan reintegracije Općine Vogošća, Bitka za Orlić, Bitka za Poljine, Bitka za Nabožić, Bitka za Sjeničku kosu i sportske aktivnosti  7.750,00 KM, a za sufinansiranje redovnog rada udruženja 24.950,00 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana