Na vrh

Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava Udruženju logoraša općine Vogošća

Na osnovu odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava boračkim udruženjima iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja materijalne podrške i kriterija za sufinansiranje boračkih udruženja, udruženja civilnih žrtava rata, udruženja logoraša i udruženja nestalih, danas su Općinski načelnik Edin Smajić i predsjednik Udruženja logoraša općine Vogošća Ahmed Hido potpisali Ugovor o finansijskoj pomoći za realizaciju odobrenih Projekata i troškova redovnog rada navedenog Udruženja.

“Danas sam potpisao Ugovor sa Udruženjem logoraša općine Vogošća, koje je izuzetno aktivno, vrijedno i uporno Udruženje. Pored sufinasiranja redovnog rada udruženja i projekata koje će Općina Vogošća sufinansirati a koji su prošli na Javnom pozivu za sufinasiranje udruženja, ovo Udruženje je pokrenulo i inicijativu za izgradnju Spomen obilježja ubijenim logorašima Vogošće. Punu podršku za realizaciju ove inicijative pored Općine Vogošća dao je i Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Tako da će navedeno spomen obilježje biti otvoreno 23. februara na Dan reintegracije dijela općine Vogošća u sastav Federacije BiH“, naveo je načelnik Smajić. Udruženju logoraša općine Vogošća će u 2016. godini biti dodjeljena sredstva u iznosu od 4.800,00 KM. Za sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih datuma – Dan logoraša, Obilježavanje godišnjice stradanja logoraša u živom štitu na brdu Žuč i participacija tužbi za nematerijalnu i materijalnu korist i odlazak na suđenje pred sudovima u BiH 2.300,00 KM, a za sufinansiranje redovnog rada udruženja 2.500,00 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana