Na vrh

Potpisan ugovor o izgradnji gasne mreže u Svrakama IV

Danas je u Vogošći u Kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovora između Općine Vogošća i firme “HIK-NET” d.o.o. Sarajevo. Ugovor su potpisali Zamjenik Općinskog načelnika Fetah Kadrić u ime Općine Vogošća i director Haris Pandžić u ime firme “HIK-NET”. Predmet ugovora je izgradnja distributivne gasne mreže u ulici Svrake IV na lokalitetu Borovi.Dužina trase predviđene gasne mreže iznosi oko 400 metara, a ugovorena vrijednost radova 49.946,67 KM. Projekat će biti isfinansiran sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća.Rok za izvođenje radova je 60 dana.Izgradnja distributivne gasne mreže na ovom lokalitetu predstavlja preduslov da se gasna mreža može dalje širiti u naselju Krivoglavci. Po okončanju ovog projekta moći će se pristupiti rekonstrukciji saobraćajnice na pomenutom lokalitetu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana