Na vrh

Potpisan ugovor o izgradnji vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve

Danas je u vogošći u kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor za realizaciju prve faze radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve, a na osnovu Okvirnog sporazuma broj 07-14-944/19 od 04.07.2019. godine ukupne vrijednosti radova oko 635.000,00 KM sa PDV-om.Ugovor su potpisali Fetah Kadrić, Zamjenik Općinskog načelnika u ime Općine Vogošća i direktorica Maja Bralović – Smith u ime izvođača radova, firme Mibral d.o.o. Sarajevo. Gospodin Kadrić je istakao kako na ovaj način počinje rješavanje dugogodišnjeg problema koji imaju stanovnici ove ulice, te kako je uvjeren da će se obezbijediti sredstva i za naredne faze ovog projekta.Za prvu fazu ovog Ugovora planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve na potezu T20-T55 u dužini od 1165 m. Na ovom potezu ugrađuju se daktilne cijevi profila DN 150 mm. Također je planirano prebacivanje 50 kućnih priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu u saradnji sa KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.Ukupna vrijednost radova za prvu fazu iznosi cca 220.000,00 KM sa PDV-om, a izvođač radova je firma „MIBRAL“ d.o.o. SaraevoInvestitori ove faze projekta su Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Vogošća.Nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i nadzor ispred krajnjeg korisnika KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 45 radnih dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana