Na vrh

Potpisan Ugovor o izradi projekta za izgradnju podzemne garaže

Danas (08.09.2020.godine) je potpisan ugovor između Općine Vogošća i firme „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo , a tiče se izrade izvedbenog projekta za izgradnju podzemne garaže u Vogošći. Na osnovu idejnog rješenja planirano je da se podzemna garaža gradi na lokalitetu ispod pomoćnog stadiona i to na tri nivoa, odnosno tri podzemne etaže plus fudbalski teren na vrhu. Idejnim planom predviđeno je da to postane višenamjenski objekat koji bi mogao služiti i kao sklonište, ali bi na prvom nivou dio prostora trebao služiti i kao sala za borilačke sportove. Takođe je predviđeno da se u okviru ovog projekta renovira pomoćni stadion i na njemu postavi umjetna trava.

Maksimalna tlocrtna površina objekta je 5.586 metara kvadratnih (neto površina 12.263,48 kvadratnih metara), sa 397 predviđenih parking mjesta. Ulaz i izlaz su planirani iz Jošaničke ulice, preko puta poslovnog centra „WOG“. Ukupna vrijednost projekta prema idejnom rješenju iznosi 9.500.000,00 KM.

Vrijednost ovog ugovora je 127.237,50 KM, a finansira se sredstvima Općine Vogošća uz podršku Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Rok za izradu projekta je 70 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana